Din odlingslott

Föreningen Stora Skuggan

Kontakt:          xinfo@storaskuggan.se

Kö:                  xintr@storaskuggan.se

Valberedning: valb@storaskuggan.se


Direktkontakt Styrelsen: 

Kalender med Städdagar:


DIN ODLINGSLOTT

- tips och råd för hur den alltid är i toppskick!


Att tänka på innan du ställer dig i kön


Det är många som vill odla sina egna grönsaker och bär ekologiskt, många som vill njuta av sommarens sköna blomster, som man själv sått frön till, eller planterat – men om man inte har tidigare vana av odling kan arbetsinsatsen som faktiskt krävs för att hålla odlingslotten i skick komma som en överraskning. Tänk därför noga efter om du har lust, vilja och möjlighet att arbeta på din lott i snitt ca 6 timmar varje vecka under odlingssäsongen från början av maj till slutet av september, innan du ställer dig i kön till våra eftertraktade lotter. Vi som odlar har förbundit oss att hålla våra egna odlingslotter såväl som angränsande gångar fria från ogräs och annars välskötta och uppodlade under hela odlingssäsongen. Dessutom ska vi delta vid gemensamma städdagar varje vår och varje höst. Att odla tar tid i anspråk, men så är också belöningen därefter.


Medhjälpare när det är nödvändigt


Som medlem kan du givetvis resa bort under semestern, men är du borta från lotten mer än ett par veckor under odlingssäsongen måste du ordna det så att någon annan sköter lotten under tiden. Annars möts du av en lott övertagen av maskrosor, kirskål och tistlar – och dessutom av inte så glada odlargrannar som fått jobba extra mycket för att hålla undan för att ogräset inte ska spridas till dem – när semestern är över. Här några konkreta förslag på hur du kan göra:


Se till, redan från början,  att du kan få en medhjälpare som kan hjälpa dig med lotten när du är bortrest eller sjuk! Meddela styrelsen (skicka namn, kontaktuppgifter samt tidsangivelser för din medhjälpare) och informera även grannarna så att alla vet vem som kommer att ta hand om lotten medan du själv är bortrest.


Om du inte har en medhjälpare, fråga andra odlare i föreningen om de kan hjälpa dig.


Om du inte kan hitta en lösning som garanterar att lotten hålls i skick bör du dessvärre säga upp lotten, gärna så tidigt på säsongen som möjligt så att nästa odlare kan komma igång.


Lottinspektion


Styrelsen eller av styrelsen utsedd grupp inspekterar odlingslotterna minst tre gånger varje odlingssäsong för att försäkra sig om att alla odlare följer våra ordningsregler. Om du inte hör något från gruppen är allt som det ska, men om gruppen har anmärkningar, får du veta det i nära anslutning till inspektionen. Det är då ditt ansvar som odlare att se till att det du fått anmärkning på åtgärdas snarast.


Gemensamma städdagar och ditt ansvar för gemensamma områden


Som också framkommer av ordningsreglerna, ska du hålla den del av rabatt och/eller gång som är närmast lotten välskött, i förekommande fall fram till staketet runt odlingsområdet. Vidare ska odlare delta på minst två av årets städdagar, en på våren och en på hösten. Den odlare som inte kan uppfylla detta krav ska se till att någon annan finns på plats i ditt ställe.


 


DIN ODLINGSLOTT


Tips och råd för hur den alltid är i toppskick!


INTRESSERAD AV EN ODLINGSLOTT?


KONTAKT

xintr@storaskuggan.seLäs mer

Webbansvarig: Helena Sörensen

Copyright @ All Rights Reserved