Föreningen

Föreningen Stora Skuggan

Kontakt:          xinfo@storaskuggan.se

Kö:                  xintr@storaskuggan.se

Valberedning: valb@storaskuggan.se


Direktkontakt Styrelsen: 

Kalender med Städdagar:

Copyright @ All Rights Reserved

Webbansvarig: Helena Sörensen

FSS STYRELSE 2020


Ordförande: Helena Sörensen

Ledamot: Christina Rydfors

Ledamot: Camilla Bauer

Ledamot: Eva Bengtsberg

Ledamot: Ludmilla Larsson Elander


Suppleant: Johan Ek

Suppleant: Mei-Li HohKONTAKT


xinfo@storaskuggan.seVALBEREDNING 2020


Ingrid Tjernsvoll - sammakallande

Frida Elin Gustafsson


valb@storaskuggan.se