Medlemmar

Föreningen Stora Skuggan

Kontakt:          xinfo@storaskuggan.se

Kö:                  xintr@storaskuggan.se

Valberedning: valb@storaskuggan.se


Direktkontakt Styrelsen: 

Kalender med Städdagar:

Länkar till Avtal:

Skiss över området - Bilaga till Arrendeavtal

Arrendeavtal med Kungliga Djurgårdens förvaltning

Tilläggsavtal till Arrendeavtal - Ang. Häststall

Webbansvarig: Helena Sörensen