Sniglar

Föreningen Stora Skuggan

Kontakt:          xinfo@storaskuggan.se

Kö:                  xintr@storaskuggan.se

Valberedning: valb@storaskuggan.se


Direktkontakt Styrelsen: 

Kalender med Städdagar:

Snigelmedel


Föreningen har köpt in snigelmedel, som kan användas av samtliga odlare. Medlet är godkänt för ekologisk odling - se information; SNIGELMEDEL FERRAMOL


                                              Se video; på YouTube


Medlet är placerat i Bod 4 och plastsäcken är märkt med Ferramol, som har följande produktbeskrivning;


       Förebygg skadegörelse och spridning av sniglar

 

  • Lägg ut snigelmedel runt din odlingslott - Upprepa detta regelbundet


  • Håll alltid gräset kortklippt


  • Undvik öppna komposter - Speciellt typ "avfallshög" - En sådan kompost kan vara tillhåll för 1000-tals sniglar


  • Håll rent på odlingslotten - Kvarlämnat skräp och skräphögar är utmärkta tillhåll för sniglar


  • Undvik kvällsvattning - sniglarna är nattaktiva djur


  • Vattna direkt vid plantorna


  • Undvik vattning över stora ytor

Copyright @ All Rights Reserved

Webbansvarig: Helena Sörensen

SLUGMASTER

Plocka snabbt och enkelt mördarsniglar


http://www.slugmaster.se/

Effektiva bekämpningsmetoder och medel - FOR


http://snigel.org/metod.html