Sniglar

Snigelmedel


Föreningen har köpt in snigelmedel, som kan användas av samtliga odlare. Medlet är godkänt för ekologisk odling - se information; SNIGELMEDEL FERRAMOL


                                              Se video; på YouTube


Medlet är placerat i Bod 4 och plastsäcken är märkt med Ferramol, som har följande produktbeskrivning;


       Förebygg skadegörelse och spridning av sniglar

 

Lägg ut snigelmedel runt din odlingslott - Upprepa detta regelbundet


Håll alltid gräset kortklippt


Undvik öppna komposter - Speciellt typ "avfallshög" - En sådan kompost kan vara tillhåll för 1000-tals sniglar


Håll rent på odlingslotten - Kvarlämnat skräp och skräphögar är utmärkta tillhåll för sniglar


Undvik kvällsvattning - sniglarna är nattaktiva djur


Vattna direkt vid plantorna


Undvik vattning över stora ytor

SLUGMASTER

Plocka snabbt och enkelt mördarsniglar


http://www.slugmaster.se/

Effektiva bekämpningsmetoder och medel - FOR


http://snigel.org/metod.html