Vad är ogräs

Föreningen Stora Skuggan

Kontakt:          xinfo@storaskuggan.se

Kö:                  xintr@storaskuggan.se

Valberedning: valb@storaskuggan.se


Direktkontakt Styrelsen: 

Kalender med Städdagar:

DEFINITION av OGRÄS:


Växter, som växer på platser där de för människor inte är önskvärda.


Ett samlingsbegrepp på växter som växer där vi inte vill att de ska vara och som brer ut sig på bekostnad av det vi odlar. Det innebär att även odlade växter ibland kan bete sig som ogräs!


Allt som man inte har planterat själv är ogräs.

Eftersom odlare på ett koloniområde delar odlingsmark med många odlare, där varje odlare har sina särskilda planteringar, ställs det extra krav att hålla efter allt som normalt kan betraktas som ogräs.


OBS att även det vi kallar för besvärligt rotogräs kan spridas med frön och sporer. Exempel på detta är Kvickrot, som får vackra ax med frön samt Åkerfräken som inte bara har ett oändligt djupt (ca 50 cm) och vidsträckt rotsystem utan även får ax som sprider sporer i vinden.

Ax på kvickrot

Copyright @ All Rights Reserved

Knopp på Åkerfräken

Webbansvarig: Helena Sörensen

HAR DU PROBLEM MED OGRÄS I DIN ODLING?


HAR DU SVÅRT ATT KÄNNA IGEN DEM?Du kan få hjälp av:


SLU:s ogräsrådgivare

ograsradgivaren.slu.se


Nordiska Riksmuseets Den virtuella floran

linnaeus.nrm.se/flora/inne.html


VÄRSTA OGRÄSEN:  • och många andra...