Vad är ogräs

DEFINITION av OGRÄS:


Växter, som växer på platser där de för människor inte är önskvärda.


Ett samlingsbegrepp på växter som växer där vi inte vill att de ska vara och som brer ut sig på bekostnad av det vi odlar. Det innebär att även odlade växter ibland kan bete sig som ogräs!


Allt som man inte har planterat själv är ogräs.

Eftersom odlare på ett koloniområde delar odlingsmark med många odlare, där varje odlare har sina särskilda planteringar, ställs det extra krav att hålla efter allt som normalt kan betraktas som ogräs.


OBS att även det vi kallar för besvärligt rotogräs kan spridas med frön och sporer. Exempel på detta är Kvickrot, som får vackra ax med frön samt Åkerfräken som inte bara har ett oändligt djupt (ca 50 cm) och vidsträckt rotsystem utan även får ax som sprider sporer i vinden.

Ax på kvickrot

Knopp på Åkerfräken

HAR DU PROBLEM MED OGRÄS I DIN ODLING?


HAR DU SVÅRT ATT KÄNNA IGEN DEM?Du kan få hjälp av:


SLU:s ogräsrådgivare

ograsradgivaren.slu.se


Nordiska Riksmuseets Den virtuella floran

linnaeus.nrm.se/flora/inne.html


VÄRSTA OGRÄSEN:


Kirskål

Åkerfräken

Knölklocka

Maskros

Tistel

Revsmörblomma

Kvickrot

Parksallat

Groblad

Snärjmåra

Strandfräne


och många andra...