logga

 

 

VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGEN STORA SKUGGAN


Koloniföreningen Stora Skuggan bildades 1984 och består idag av 99 odlingslotter, alla utarrenderade till människor som är intresserade av att se blommor och grönsaker gro och växa. Här odlas potatis, lök, rödbetor, sallad, dill och persilja, squash och pumpor, rosor och dahlior – ja, allt som växer är möjligt. Koloniföreningen ligger inom Nationalstadsparken
– eller Ekoparken som den också kallas – på norra Djurgården alldeles intill 4H-gården. Hit kommer man lätt med buss 50 (klicka här för aktuell tidtabell) eller T-bana till Universitetet.

 

Hem Området Föreningen Ordningsregler Länkar Din odlingslott Stadgar

grönkål

Städdagen 10 sept 2016

Städdagen 10 sept 2016
Till städdagen kom 27 entusiastiska odlare som fick uppleva en vacker och varm septemberdag. Alla var ambitiösa och arbetade flitigt med sina uppgifter såsom målning av staket, rensning av gången, klippning av gräsmattor m m.

klippa gräs
 
rensa
     
rensa
 
fika


 Nästa städdag blir den 25 september kl 10:00-12:30. Det finns fler arbetsuppgifter som väntar. Efteråt dvs kl 12:30 serveras smörgås och frukt. OBS! Ta med din egen dryck som t ex kaffe.
Välkommen!
 
Styrelsen FSS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Våra äppelträd är sjuka – de behöver vård av oss

Våra äppelträd är sjuka – de behöver vård av oss

Äppelträden på FSS:s koloniområde har drabbats av monilia, som förorsakar fruktmögel samt blom- och grentorka. Träden utanför bodarna 3 och 4 har också parasiter, troligen s.k. äppelvecklare. Äppelvecklare bekämpas med band runt trädstammen för att hindra insekterna att ta sig upp i trädet.
Hur ska vi komma till rätta med monilian och få ätbara äpplen i framtiden? Alla måste göra en insats. Gräset måste alltid klippas kort under träden och angripna nerfallna äpplen plockas upp direkt och kastas, dock inte i områdets container. Lägg äpplena i plastpåse, förslut och lägg i soporna under rubriken Parkavfall. Fallfrukten innehåller smittan, som sprids vidare med gräs och söndertrampad frukt. Smittan fastnar på hjul (cyklar, skottkärror och andra redskap), under odlarnas skor, under djurtassar/klövar och under sniglar. Sniglarna älskar angripna äpplen! Äpplena måste också gallras, eftersom tätt sittande frukter smittar varandra. Angripna äpplen som sitter kvar i trädet måste plockas ner och kastas, likaså grenar och skott som torkat in; dessa sprider smittan till nästa år. Smittan kan också sprida sig till lågväxande, spaljerade fruktträd på enskilda kolonilotter. Vi kan på detta sätt försöka komma till rätta med monilian.
 
Vi får alla hjälpas åt på städdagarna att gallra & plocka rent träden!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BESTÄLL JORD/GÖDSEL
jordgubbarna

Jordgubbarna levererar direkt till koloniområdet.

Läs mer

ekoparken

Föreningen Stora Skuggan ingår i Förbundet för EKOparken.

Läs mer

FSS STYRELSE 2016

Ordförande: Katarina Swahn Liljegren
Vice ordf.: Diana Sakal
Kassör:  Eva Söderberg
Sekreterare: Julia Holmvik
Ledamot:  Tomas Chicote
Suppleant: Ene Riit
Suppleant: Eliza Peltonen

VALBEREDNING 2016

Päivi Juvonen, sammakallande
Nils Petter Rasmussen
valb@storaskuggan.se

KONTAKT

xinfo@storaskuggan.se

 

din lott

DIN ODLINGSLOTT

Tips och råd för hur den alltid är i toppskick!
Läs mer

INTRESSERAD AV EN ODLIGSLOTT?

Läs mer 

bodar

Senast uppdaterad: 2016-08-21
xhemsida@storaskuggan.se