Kontakt

BESÖKSADRESS:


Föreningen Stora Skuggan

Stora Skuggans väg  (Bredvid 4H-gården)

STOCKHOLM

Postadress:


Föreningen Stora Skuggan

c/o Sörensen

Artemisgatan 71

11542 Stockholm

Organisationsnummer: 802011-6607

Plusgiro:  35995-0

xinfo@storaskuggan.se

Sänd ett meddelande om du vill ha snabb kontakt med Styrelsen i Föreningen Stora Skuggan (skriv in din egen e-postadress i

fältet "E-post":