Sjuka Äppelträd

ÄPPELTRÄDENS RENOVERING


Renoveringen av föreningens äppelträd är ännu inte slutförd.


Renoveringen måste ske etappvis och det är därför viktigt att man lämnar träden ifred tills det är dags att vidta nästa steg.


Föreningens medlem Claes Tollin, som hjälper oss med renovering av äppel- och fruktträden, har renoverat träden invid bod 3 och 4.


Det som återstår på dessa träd samt trädet vid bod 2, kommer att åtgärdas under kvarstående tiden av JAS-månaderna (dvs. augusti-september).


Clas Tollin lämnade tidigare i vår följande information om trädklippningen;


”Fortfarande återstår en eller två etapper.


Under JAS-månaderna kan de större topparna tas ner, och fortsatt utgallring av vissa kronor.


Jag visar gärna principer för beskärningen om intresse finns.


Vårhälsningar Clas Tollin”


Foto: Helena Sörensen

Foto: Helena Sörensen

Våra äppelträd är sjuka – de behöver vård av oss


Äppelträden på FSS:s koloniområde har i år igen drabbats av monilia, som förorsakar fruktmögel samt blom- och grentorka.


Hur ska vi komma till rätta med monilian och få ätbara äpplen i framtiden?


Alla måste göra en insats. Gräset måste alltid klippas kort under träden och angripna nerfallna äpplen plockas upp direkt och kastas, dock inte i områdets container.


Lägg äpplena i plastpåse, förslut och lägg i soporna under rubriken Parkavfall.


Fallfrukten innehåller smittan, som sprids vidare med gräs och söndertrampad frukt. Smittan fastnar på hjul (cyklar, skottkärror och andra redskap), under odlarnas skor, under djurtassar/klövar och under sniglar.


Sniglarna älskar angripna äpplen!


Äpplena måste också gallras, eftersom tätt sittande frukter smittar varandra. Angripna äpplen som sitter kvar i trädet måste plockas ner och kastas, likaså grenar och skott som torkat in; dessa sprider smittan till nästa år.
Foto: Helena Sörensen

Foto: Helena Sörensen

Evenemang om äpplen:

http://www.bergianska.se/

Foto: Helena Sörensen