Föreningen

Föreningen Stora Skuggan

Kontakt:          xinfo@storaskuggan.se

Kö:                  xintr@storaskuggan.se

Valberedning: valb@storaskuggan.se


Direktkontakt Styrelsen: 

Kalender med Städdagar:

Copyright @ All Rights Reserved

Webbansvarig: Helena Sörensen

FSS STYRELSE 2019


Ordförande: Helena Sörensen

Sekreterare: Margareta Hajduk

Kassör: Marie Lindqvist

Köansvarig: Julia Nikonova

Suppleant: Christina Rydfors

Suppleant: Eva Söderberg


KONTAKT


xinfo@storaskuggan.seVALBEREDNING 2019


Niels Peter Rasmussen, sammakallande

Ingrid Tjensvoll


valb@storaskuggan.se