Föreningen

Föreningen Stora Skuggan

Kontakt: xinfo@storaskuggan.se

Kö: xintr@storaskuggan.se

Valberedning: valb@storaskuggan.se

 

Direktkontakt Styrelsen:

Kalender med Städdagar:

Copyright @ All Rights Reserved

Webbansvarig: Helena Sörensen

FSS STYRELSE 2017

 

Ordförande: Helena Sörensen

Vice ordförande: Lena Nordström

Sekreterare: Julia Holmvik

Kassör: Celeste Perez

Ledamot: Marie Lindqvist

Suppleant: Maria Sjöström

 

KONTAKT

 

xinfo@storaskuggan.se

 

 

VALBEREDNING 2017

 

Nils Petter Rasmussen, sammakallande

Roger Langström

 

valb@storaskuggan.se