Föreningen

Föreningen Stora Skuggan

Kontakt:          xinfo@storaskuggan.se

Kö:                  xintr@storaskuggan.se

Valberedning: valb@storaskuggan.se


Direktkontakt Styrelsen: 

Kalender med Städdagar:

Copyright @ All Rights Reserved

Webbansvarig: Helena Sörensen

FSS STYRELSE 2017


Ordförande: Helena Sörensen

Sekreterare: Margareta Hajduk

Kassör: Anna Rydh

Köansvarig: Marie Lindqvist

Ledamot: Julia Nikonova

Suppleant: Mia Sjöström

Suppleant: Helene Jägemo


KONTAKT


xinfo@storaskuggan.seVALBEREDNING 2017


Nils Petter Rasmussen, sammakallande

Roger Langström


valb@storaskuggan.se