Föreningen

FSS STYRELSE 2020


Ordförande: Helena Sörensen

Ledamot: Christina Rydfors

Ledamot: Camilla Bauer

Ledamot: Eva Bengtsberg

Ledamot: Ludmilla Larsson Elander


Suppleant: Johan Ek

Suppleant: Mei-Li HohKONTAKT


xinfo@storaskuggan.seVALBEREDNING 2020


Ingrid Tjernsvoll - sammakallande

Frida Elin Gustafsson


valb@storaskuggan.se