Föreningen

FSS STYRELSE 2021


Ordförande: Helena Sörensen

Ledamot: Christina Rydfors

Ledamot: Eva Bengtsberg

Ledamot: Ludmilla Larsson Elander


Suppleant: Kristina Nordqvist

Suppleant: Avid AfkhamiKONTAKT


xinfo@storaskuggan.seVALBEREDNING 2021


Frda Gustafsson

Inger Steinnes


valb@storaskuggan.se